Attester

Prisliste Regionsklinikkerne:
For de fleste danske statsborgere er størstedelen af ydelserne dækket af sygesikringen. Der er dog en del attester, vaccinationer og lignende, som man selv skal betale for.
Nedenstående prisliste er Regionsklinikkernes generelle takstblad for ydelser, der ikke er dækket af sygesikringen. I disse tilfælde skal patienten enten selv betale eller have ydelsen dækket af anden rekvirent.
Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du selv betale.

Politiattester:
Politiattest – Dag tid (8-16) 650 incl. moms
Politiattest – Vagt tid 1050 incl. moms
Detentionsanbringelse 500 excl. moms
Værgemålsattest:
Værgemålsattest 1000 incl. moms
Domstolsstyrelsen:
Lægeattest til dokumentation af sygdom
som lovlig forfald ved møde i retten
 400 incl. moms
Jernbanepersonale:
Attest til brug for helbredsgodkendelse Pris efter tidsforbrug pr. time kr. 1000
15 min kr. 250 incl. moms
Øjenlægeattest Pris efter tidsforbrug pr. time kr. 1000
15 min kr. 250 incl. moms
Kapitalpensionsattest:
Kapitalpensionsattest, Livstruende sygdom 500 incl. moms
Udlændige området:
Lægelige oplysninger ved ansøgning om helbredsbetinget opholdstilladelse eller visum
Pris efter tidsforbrug pr. time kr. 1000
15 min kr. 250 incl. moms
Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse
Pris efter tidsforbrug pr. time kr. 1000
15 min kr. 250 incl. moms
Lægeattest til integrationsministeriet ved ansøgning om dansk indfødsret
Pris efter tidsforbrug pr. time kr. 1000
15 min kr. 250 incl. moms
Lægeerklæring til brug ved statsforvaltning behandling af erklæring af dansk indfødsret
Pris efter tidsforbrug pr. time kr. 1000
15 min kr. 250 incl. moms
Sygeforsikringen Danmark:
Lægelig oplysninger til Sygeforsikringen Danmark Pris efter tidsforbrug pr. time kr. 1000
15 min kr. 250 incl. moms
Helbredsattester:
Synsprøveattest for søfarende 400 incl. moms
Kørekortattest 400 incl. moms
Kørekortattest ved diabetes 500 incl. moms
Lægelige udtalelser (f.eks. Forsikring og rejser) Pris efter tidsforbrug pr. time kr. 1000
15 min kr. 250 incl. moms
Lægeattest ved sygefravær:
Mulighedserklæring 450 excl. moms
Lægeerklæring 400 excl. moms
Friattest 400 excl. moms
Fritagelsesattester:
Fritagelse af sikkerhedssele 400 incl. moms
Fritagelse af styrthjelm 400 incl. moms
Dødsattester:
Kopi af dødsattest til forsikringsselskaber 250 excl. moms
Vaccination:
1 person (medbringer selv vaccination) 150 excl. moms
2 personer (medbringer selv vaccination) 200 excl. moms
Husstand (max 5 stk.) (medbringer selv vaccination) 350 excl. moms
Influenzavaccination (selvbetaler) 200 excl. moms
Stivkrampe:
Efter skade Gratis
Efter ønske 100 excl. moms
Turister:
Uden blåt EU-sygesikringsbevis 200 kr. pr. påbegyndt 15 min excl. moms OBS evt. tillægsydelser
Med blå EU -sygesikringsbevis Honoreres af sygesikringen
Gruppe 2 patienter:
Alm. konsultation 200 kr. pr. påbegyndt 15 min + evt. tillægsydelser.
Forsikringsattester:
FP attester 800 incl. moms
FP 610 (lægens svar) 400 kr. incl. moms
(Undtaget FP 100 + 140 + 402 + 910 + 710 der har fast pris)
Diverse:
Handicapskilt 400 incl. moms
Dykkerattest 400 incl. moms
Krykker (pr. par) 160 incl. moms
Blokade 100 excl. moms